Unicorn SPiT

Използвайте Unicorn SPiT® като боя, гел или петно ​​върху повечето материали.

Създавайте шедьоври върху дърво, стъкло, метал, плат, керамика, бетон, ламинат, ракита и повечето други основи.

Често се използва при изливане на изкуство, изкуство на смола, за създаване на ефекти на измиване и много други приложения. Може да се разрежда с вода до 70% вода до 30% SPiT.

За художници с всякакви способности.

_____________________________________________________________________________________

Use Unicorn SPiT®  as a paint, gel or stain on most any material.

Create masterpieces on wood, glass, metal, fabric, pottery, concrete, laminate, wicker and most other substrates.

It is often used in pouring art, resin art, for creating wash effects and many more uses. It vcan be diluted with water to up to 70% water to 30% SPiT.

For artists of all abilities.