Grandiose

ПОДХРАНЕТЕ И ЗАЩИТЕТЕ


Маслото от твърд восък Autentico Grandiose е високоефективно защитно покритие за необработени дървени повърхности като мебели и подови настилки и повърхности, боядисани с Autentico Vintage или Velvet.

Естествените масла и восъци се използват, за да осигурят на повърхността дълбок и естествен вид, като същевременно предпазват повърхността от петна, влага, мръсотия и ежедневна употреба.

____________________________________________________________________________________

NOURISH AND PROTECT

Autentico Grandiose hard wax oil is a high-performance protective coating for untreated wooden surfaces such as furniture and flooring and surfaces painted with Autentico Vintage or Velvet.

Natural oils and waxes are used to provide the surface with a deep and natural look whilst protecting the surface from stains, moisture, dirt and everyday use.