Artisan Enhancements

Ние предлагаме разнообразие от продукти и инструменти за „подобряване“ и издигане на всеки проект за боя на следващото ниво. Нашите продукти са разработени както за начинаещи, така и за експерти. Забавлявай се! Експериментирайте. Няма ограничения за това, което можете да създадете!

Artisan Enhancements® е създател на земни (и човешки), лесни за използване, иновативни декоративни носители за боя и уплътнители. Artisan Enhancements® работи в тясно сътрудничество с нашите екипи за разработване и производство на продукти, за да създаде революционни уплътнители и препарати за боядисване. Ние популяризираме и насърчаваме екологично съзнателен подход към света на декоративното боядисване и изкуственото довършване.

______________________________________________________________________________________

We offer a variety of products and tools to “enhance” and elevate any paint project to the next level. Our products were developed for both beginners and experts. Have fun! Experiment. There are no limits to what you can create!

Artisan Enhancements® is the creator of earth (and human) friendly, easy-to-use, innovative decorative paint mediums and sealers. Artisan Enhancements® works closely with our product development and manufacturing teams to create revolutionary sealers and paint mediums. We promote and encourage an environmentally conscious approach to the world of decorative painting and faux finishing.